Hangi Programlarla Entegredir?


Kimlikokur, Windows tabanl? tüm yaz?l?mlarla ve web tabanl? yaz?l?mlarla uyumludur.
 
Kimlikokur'a kulland???n?z di?er programlar?n ekranlar?n? sürükle b?rak yöntemi ile tan?t?p hemen kullan?ma ba?layabilirsiniz. Kimlikokur, taray?c? veya program üzerinden tek tu?la okuma yapar, bu tu?u kendi program?n?z?n içerisinde kulland???n?zda tarama ve okuma d???nda program?n?za aktar?m? da yapm?? olursunuz.
 
Kimlikokur'un Entegre Oldu?u Programlar
Otel Yönetim Programlar?: Amonra - ATOS - Athene - BIEM - Elektra - Fidelio (v8) - MOD - Opera - OnQ - RMOS - Sedna - Sentez - Sispar
Hastane Yönetim Programlar?: Akgün - Çözüm - IES - Medisoft - Meddata
Giri? Ç?k?? Kontrol Sistemleri: Perkotek
ERP Programlar?: ETA - ETS - Likom - Link - Logo - Netsis
 

 

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.