Can ertürk

Can ertürk - NG Hotels

Kimlikokur program? ile check-in süresi oldukça k?sald?. Program, sistemi sat?n alma amac?m?z? tam anlam?yla yerine getirmektedir.  Önümüzdeki zamanlarda daha farkl? amaçlar için de kullan?larak (register tarama) daha da yararl? hale getirilecektir. Sisteme geçti?imizden beri adaptasyon sürecindeki tüm isteklerimizi Kimlikokur ekibi yerine getirmi? veya getirmek ad?na çal??malarda bulunmu?tur. Teknik destek ad?na firma ilgili ve h?zl? çal??maktad?r.

www.nghotels.com.tr

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.