Kimlikokur, dünyadaki tüm kimlik ve pasaportlar? okuyup tan?yabilen, resim ve metin olarak saklay?p, windows ortam?ndaki tüm programlara aktarabilen bir yaz?l?md?r.

KimlikOkur, otel ve hastane gibi giri?te kimlik kayd? yap?lmas? zorunlu tüm kurumlarda kay?t için harcanan zaman? en aza indirip, hatay? ortadan kald?r?r; böylece mü?teri memnuniyetinizi art?r?r ve hizmet kalitenizi yükseltir.

� 2024 KimlikOkurOtel.com. All rights reserved.