14 Jan

Afflon Hotel?de Hatas?z ve Temass?z Kimlik okuma dönemi

Kimlikokur Ailesine kat?lan Afflon Hotels, Kimlikokur ile ön bürosunda sosyal mesafeyi “Temass?z Kimlik Okuma” teknolojisiyle koruyor

Afflon Hotels misafirleri kendi kimliklerini ya da pasaportlar?n? resepsiyon bilgisayar?n?n web kameras?n?n önüne tutuyorlar. Sistem, foto?raf? çekilen kimli?i OCR yöntemi ile okuyarak programa aktar?lmas?n? sa?l?yor

H?zl?, kolay, hatas?z ve risksiz Check-in için Kimlikokur teknolojisini tercih edin

Paylaş