3.

Kimlikokur Teknolojisi KOSOVA'da; Four Points by Sheraton Prishtina

Kosova’n?n Pri?tine ?ehrinde bulunan Four Points by Sheraton Prishtina, misafirlerini Kimlikokur teknolojisi ile kar??lamaya ba?lad?.

Tüm ülke pasaportlar?n? ve çizgi kodlu ülke kimliklerini  %100 okuyabilme özelli?ine sahip olan ve istenilen her türlü programa kolayl?kla veri aktarabilen Kimlikokur, Türkiye’den sonra  yurt d??? otellerinin de birinci tercihi haline geliyor.

Four Points by Sheraton Prishtina,Kimlikokur teknolojisini kullanan Dünyadaki ilk Sheraton Oteli oldu.

Kimlikokur sistemi ?u anda ?talya, ?spanya, Karayipler, KKTC, Azerbaycan, Somali, Moldova ve Kosova olmak üzere 8 ülkede kullan?l?yor.

Paylaş