27 Oct

Kimlikokur?un 48. Hilton?u; Hilton MAll of ?stanbul

Hilton Otelleri’nin otel yönetim yaz?l?m? ONQ ile tam bir entegrasyon içerisinde çal??an Kimlikokur, Hilton MAll of ?stanbul ile referanslar?ndaki Hilton say?s?n? 48’e ç?kard?.

Türkiye'nin en büyük al??veri? merkezi ve karma projesi Mall of ?stanbul bünyesinde yer alan Hilton Mall of ?stanbul ile Hilton zincirinde %70 yayg?nl??a ula?an Kimlikokur, dünyadaki tüm kimlik ve pasaportlar? OCR yöntemi ile okuyup tan?yabiliyor, resim ve metin olarak saklay?p, windows ve web ortam?ndaki tüm programlara aktarabiliyor.

Paylaş