25 Agu

Pilos Deluxe Hotel Kimlikokur ile Hizmet Kalitesini Yükseltti

Oteller, Kimlikokur’un sa?lad??? teknolojik avantajlarla hizmet kalitelerini üst düzeye ç?kar?yorlar.

  • Temass?z kimlik okuma
  • KVKK’ya uygun misafir kayd?
  • H?zl? ve otomatik check-in
  • Anl?k kimlik bildirimi

Üstelik tüm yaz?l?mlarla entegre ?ekilde çal??an Kimlikokur, tüm ülke pasaportlar?n? ve çizgi kodlu ülke kimliklerini  %100 okuyabilmektedir.

Pilos Deluxe Hotel de Kimlikokur’un ayr?cal?kl? avantajlar?n? tercih edenler aras?na kat?ld?

Paylaş