6.

Ramada Otelleri?nin ?lk Tercihi Kimlikokur; Ramada by Wyndham Yalova

Ramada Otel zincirinin ödüllü üyelerinden biri olan Ramada by Wyndham Yalova da Kimlikokurlular aras?na kat?ld?. Kimlikokur, Ramada by Wyndham Yalova ile referanslar?ndaki Ramada Oteli say?s?n? 13’ye ç?kard?.

Tüm ülke pasaportlar?n? ve çizgi kodlu ülke kimliklerini  %100 okuyabilme yetene?ine sahip olan Kimlikokur, h?zl? ve pratik kullan?m?yla misafir kay?t süreçlerini önemli oranda kolayla?t?r?p, hata oran?n? minimize ediyor

Paylaş