8.

Rizom Tatil Köyü Anl?k Kimlik Bildirimini Kimlikokur ile Yapabiliyor

Kimlikokur ile misafir kartlar?na ta??d???n?z her bilgiyi KBS sistemine an?nda bildirebilirsiniz.

H?zl?, hatas?z ve zahmetsiz kimlik bildirimi için Kimlikokur en uygun çözüm… 

Kimlikokur ile misafirinizin kimli?ini taray?c?dan OCR yöntemi ile okuduktan ve bilgileri ekran?n?zda gördükten sonra Online Bildir butonuna t?klaman?z yeterli

KBS kullan?c? kodunuz ve ?ifreniz önceden tek seferlik olarak Kimlikokur sistemine tan?t?ld??? için, Misafirinizin tüm bilgileri hatas?z ve haz?r bir ?ekilde KBS sayfas?na aktar?l?r.

Rizom Tatil Köyü de anl?k kimlik bildirimlerini Kimlikokur ile rahatl?kla gerçekle?tirebiliyor

Paylaş